Όταν το μπουγέλωμα πάει στραβά

Συλλογή με ανθρώπους που επιχείρησαν να μπουγελωθούν με πλήρη αποτυχία.