Οδηγός τζιπ προσπαθεί ανεπιτυχώς να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο

Η πολύ του σιγουριά, του στοίχισε το τζιπ.