Εκπληκτικό ποδήλατο που δεν μπορεί να κλαπεί με τίποτα

Το ποδήλατο κλειδώνει με τέτοιο τρόπο που είναι αν όχι αδύνατο, πολύ δύσκολο να κλαπεί.