Πως αντέδρασε ένα σκύλος όταν είδε δίπλα του ένα λιοντάρι

Ο σκύλος κατατρόμαξε και έγινε καπνός.