60χρονος στην Ινδία κυκλοφορεί με τουρμπάνι 50 κιλών

Ο Ινδός χρειάζεται 6 ώρες την ημέρα για να φτιάξει το τουρμπάνι στο κεφάλι του.