Χτυπήματα στο ευαίσθητο σημείο που προκάλεσαν πολύ πόνο

Συλλογή από χτυπήματα που έγιναν στο ευαίσθητο σημείο.