Όταν οι Άγγλοι προσπαθούν να προφέρουν τα επίθετα των Ελλήνων διεθνών

Πως ακούγονται οι Άγγλοι όταν προσπαθούν τα προφέρουν ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών.