Πως μπορείς να έχεις ατύχημα από εκεί που δεν το περιμένεις

Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συναντήσεις μπροστά σου.