Τι σχέση μπορεί να έχει η coca cola με μια τουαλέτα

Η coca cola μπορεί να καθαρίσει εξαιρετικά μια βρώμικη τουαλέτα.