Η εκδίκηση του προβάτου από μεθυσμένο άντρα

Ο μεθυσμένος που ενοχλούσε το ζωντανό, πήρε ένα μάθημα.