Πως αλλάζει η φωνή μας όταν εισπνέουμε ήλιο

Πως τα χημικά επηρεάζουν τη φωνή μας.