Γυναίκα αναβάτης γίνεται ο τιμωρός των δρόμων

Η γυναίκα αναβάτης απονέμει δικαιοσύνη στους οδηγούς, που βρωμίζουν με τα σκουπίδια τους το δρόμο.