Ακούστε τον περίεργο ήχο που βγάζουν δυο γυάλινα δοχεία όταν έρθουν σε επαφή

Ένας πολύ περίεργος ήχος ακούγεται όταν δυο γυάλινα δοχεία έρθουν σε επαφή.