Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης ενός ηφαιστείου