Ο άνθρωπος που ανοίγει καρύδες με τα δόντια του

O Buko βασιλιάς της Μποχόλ ανοίγει καρύδες με τα δόντια του.