Πως παρασκευάζονται οι κατεψυγμένες πίτσες

Η διαδικασία παραγωγής της κατεψυγμένης πίτσας.