Οι μαγικές ιδιότητες του μετάλλου Γάλλιου

Το γάλλιο είναι ένα αργυρόλευκο μέταλλο με στιλπνή μεταλλική λάμψη.