Μάχη ενός παγκόσμιου πρωταθλητή και ενός χάμστερ

Αγώνας hot dog μεταξύ ενός χάμστερ και ενός πρωταθλητή στους διαγωνισμούς φαγητού.