Τι συμβαίνει αν βάλεις νόμισμα μέσα σε κομμάτι ξηρού πάγου

Η αντίδραση του ξηρού πάγου αν βάλεις μέσα ένα νόμισμα.