Παιχνίδι εργατών στο δρόμο με φτυάρια

Οι εργάτες χτύπησαν παίζοντας με τα φτυάρια και τα κράνη τους.