Παπαγάλος vs πλαστικό ποτήρι

Επίθεση παπαγάλου σε πλαστικό ποτήρι.