Μπουγέλωσαν παρουσιάστρια ειδήσεων ενώ ήταν στον αέρα

Οι συνάδελφοι της παρουσιάστριας αποφάσισαν να τη μπουγελώσουν, ενώ έλεγε τις ειδήσεις.