Το πρώτο πυραυλοκίνητο αυτοκίνητο

Έβαλε στο ποδήλατο έναν κινητήρα προπανίου.