Πως να καθαρίσετε ένα ρόδι σε ελάχιστο χρόνο

Ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος να καθαρίσεις ένα ρόδι.