Χτίστης χορεύει Samba πάνω σε στέγη σπιτιού

Ο χτίστης δεν μπορεί να αντισταθεί από το να χορέψει Samba, όταν βρίσκεται σε στέγη σπιτιού και ακούει Latin μουσική.