Σκούπισε τα πόδια σου και πέρασε - Παντελής Παντελίδης

Ζητάς να μπεις

και από το πάθος της στιγμής

σου λέω πάλι ο αφελής

Σκούπισε τα πόδια σου και πέρασε