Η βαρύτερη χορεύτρια πάνω σε στύλο

Αυτή είναι η πιο βαριά χορεύτρια του κόσμου πάνω σε στύλο.