Πως καταγράφεται ο ανθρώπινος οργανισμός μέσα από έναν θερμικό φακό

Ο φακός μιας θερμικής κάμερας καταγράφει τις καθημερινές συνήθειες του ανθρώπινου οργανισμού.