Πως πραγματοποιούνται τα αντισεισμικά τεστ σε μια γέφυρα

Οι γέφυρες πριν εγκατασταθούν υποβάλλονται σε κάποια αντισεισμικά τεστ.