Τι θα γίνει αν βάλεις ένα αυτόματο ποτιστήρι στους -50°

Καναδοί ενεργοποίησαν ένα αυτόματο ποτιστήρι σε θερμοκρασία -50°.