Εντυπωσιακή δραπέτευση ψαριού μέσα από τα χέρια του ψαρά

Το ψάρι γλίστρησε από τα χέρια του ψαρά και έπεσε στη θάλασσα.