Θαρραλέα μαγκούστα τα βάζει με τέσσερα λιοντάρια

Η μαγκούστα χωρίς να φοβηθεί καθόλου τα λιοντάρια τα έβαλε μαζί τους και τα έτρεψε σε άτακτη φυγή.