Τι κάνει ένας πατέρας όταν τον αγνοούν τα παιδιά του στο τραπέζι

Βρίσκει κάτι για να τους αποσπάσει την προσοχή.