Να γιατί δεν πρέπει να κάνεις πρόταση γάμου κοντά στο νερό

Γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσεις το δακτυλίδι.