Τεστ οδήγησης μόνο για ξανθιές

Αυτό έγινε στα πλαίσια μιας δοκιμασίας για την σειρά "Οι χειρότεροι οδηγοί»" στην Σουηδία.