Ο εκνευρισμός της Χατζηβασιλείου με παραλήπτη πακέτου

Η παρουσιάστρια εκνευρίστηκε με έναν πατέρα που παρέλαβε πακέτο από το γιο του λέγοντας του: Ας τρώγατε και μια πόρτα, για τα παιδιά σας θα ήταν.