Πως διαμορφώνεται το φύλο του μωρού στη μήτρα

H δημιουργία της ζωής μέσα στη μήτρα.