Κουρέας κόβει τα μαλλιά με μαθηματική συνάρτηση

Κουρέας στην Τσιμισκή κουρεύει με μσθηματική ακρίβεια.