Τεράστια κύματα παλεύουν με πλοίο

Άγρια κύματα καταπίνουν πλοίο στον ωκεανό.