Η οδήγηση μετά από έναν χωρισμό

Τι μπορεί να συμβεί στο αυτοκίνητο όταν οδηγείς μετά από ένα χωρισμό.