Όταν ένας παπαγάλος ξεκαρδίζεται στα γέλια

Ο παπαγάλος λύνεται στα γέλια με τον ιδιοκτήτη του.