Πως κατασκευάζεται η Porsche 918 Spyder

Πως γίνεται η διαδικασία κατασκευής μιας Porsche 918 Spyder.