Τα πιο βρώμικα αντικείμενα στο σπίτι

Ποια αντικείμενα είναι τα πιο βρώμικα στο σπίτι και ποια η αντίληψη που έχουμε.