Χέλι χρησιμοποιεί εκπληκτική τακτική για να πιάσει τη λεία του με ηλεκτρική ενέργεια

Η στιγμή που ένα χέλι προσπαθεί να πιάσει το θήραμα του χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια.