Το φλερτ του Καληώρα στην Τσολάκη on camera

Ο Θάνος Καληώρας έκανε ερωτήσεις στην Τσολάκη που την έκαναν να έρθει σε αμηχανία.