Ένας έξυπνος τρόπος να διπλώσετε σεντόνι με λάστιχο

Ένας έξυπνος τρόπος για να το διπλώσεις, όπως τα απλά σεντόνια.