Κάντε το τεστ για να δείτε αν σας λείπει ύπνος

Με το τεστ των 59 δευτερολέπτων εξετάζετε αν σας λείπει πραγματικός ύπνος.