Νέα επικίνδυνη τρέλα στην Ελλάδα: Έφηβοι χαρακόνονται για να ξεσπάσουν

Έφηβοι ηλικίας από 14 έως 17 ετών, αυτοτραυματίζονται με αιχμηρά αντικείμενα για να ξεσπάσουν.