Πως ήταν η ζωή στη δεκαετία του ’90 και πως σήμερα

Οι διαφορές της δεκαετίας του '90 με τη σημερινή εποχή.