-->

Όροι χρήσης

Με τη χρησιμοποίηση ή και την επίσκεψη του παρόντος ιστοχώρου (Videocosmos.gr) αυτομάτως αποδέχεστε τους όρους χρήσης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, τότε παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τον ιστοχώρο Videocosmos.gr

Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Videocosmos.gr με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Videocosmos.gr

Τα οπτικοακουστικά έργα, (σειρές, ντοκιμαντέρ, τραγούδια) δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτή την ιστοσελίδα (Videocosmos.gr) προσφέρονται ελεύθερα στο διαδίκτυο και ενσωματώνονται με κώδικα iframe, γι'αυτό και ο Videocosmos.gr δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα τους και κατ' επέκταση την προβολή τους. Τα έργα αυτά προσφέρονται από υπηρεσίες τρίτων. Το Videocosmos.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πνευματικά δικαιώματα ούτε για το περιεχόμενο των οπτικοακουστικών έργων που μεταδίδονται από τις υπηρεσίες τρίτων. Παρόλα αυτά αν κάποιος ενοχληθεί για οποιοδήποτε λόγω ( προσβολής/ λάθους/ πνευματικών δικαιωμάτων/ κ.α.) από το υλικό που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ενημερώστε μας στο e-mail επικοινωνίας.

Το Videocosmos.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του Videocosmos.gr, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών δικτυακός τόπος παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη ζώνη ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται.

Το Videocosmos.gr θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί ή και να διαγράφει χωρίς κανένα περιορισμό ή προειδοποίηση δεδομένα , υπηρεσίες και μέλη του όποτε κριθεί απαραίτητο π.χ για λόγους εμφάνισης, υποβολής αιτήσεως από τρίτους περί καταπάτησης πνευματικών δικαιωμάτων κ.α. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

Το Videocosmos.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Επειδή όμως κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα υπάρχει πάντα μία μικρή περίπτωση ανακριβειών ή εσφαλμένων πληροφοριών σε κάποια από αυτά. Δηλώνουμε ρητά ότι το ο Videocosmos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Κατά την εφαρμογή αυτών που αναγράφονται-προτείνονται στο site μας, είστε ο μόνος υπεύθυνος γι' αυτό και έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Για κανένα λόγο το περιεχόμενο του Videocosmos.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη.

Το Videocosmos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που κάνουν οι χρήστες. Υπεύθυνος για το κάθε σχόλιο είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του σχολίου. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό, spam, link που να οδηγεί σε εξωτερική ιστοσελίδα, παράνομο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους. Οι διαχειριστές του Videocosmos.gr διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιοδήποτε σχόλιο παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες.

Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε ούτε καν από αμέλεια για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη, από την χρήση του Videocosmos.gr

Eάν έχετε πρόσβαση στον ιστοχώρο μας από άλλη χώρα εκτός Ελλάδος, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε την σχετική νομοθεσία της χώρας αυτής.

Το περιεχόμενο των βίντεο αναρτάται καθαρά για ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς λόγους και δεν εκφράζει, ούτε αντιπροσωπεύει θέσεις και απόψεις των διαχειριστών του Videocosmos.gr

Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταδώσει, μεταβιβάσει ή πωλήσει, αναπαραγάγει, δημιουργήσει παράγωγα έργα ή διανείμει, παρουσιάσει, συνδέσει, εκθέσει ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί το περιεχόμενο, συνολικά ή εν μέρει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά επιτρέπεται στην παρούσα σύμβαση ή έπειτα από προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Όλο το περιεχόμενο του Videocosmos.gr συμπεριλαμβανομένου του κώδικα των ιστοσελίδων, των γραφικών, των εικόνων και των λογοτύπων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Videocosmos.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο.

Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του Videocosmos.gr